جزييات اطلاعيه 

1-همکاران شاغل درستاد معاونتها ومراکز تحقیقاتی زیر مجموعه آن معاونت  می بایست پیشنهاد خودرا راسا به کمیته معاونت مربوطه ارسال نمایند.

2-همکاران شاغل در خانه های بهداشت،مراکز بهداشتی درمانی،قرنطینه ها،پایگاههای بهداشتی ،بیمارستانهاوستاد شبکه ها می بایست پیشنهاد خودرابه دبیرخانه کمیته شهرستانی ارسال نمایند.

3-همکاران شاغل  درپایگاههای اورژانس  می بایست پیشنهاد خودرا به مدیریت اورژانس استان ارسال نمایند.

4-همکاران شاغل در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) بوشهر می بایست پیشنهاد خودرا راسا به کمیته بیمارستان ارسال نمایند.

5-دبیران محترم کمیته ها پیشنهادهای استانی وقابل تعمیم به تمام واحدها پس از بررسی جهت تصمیم گیری نهایی به شورای مرکزی ارسال نمایند.

توجه:

برای ورود به سامانه:

نام کاربری: کدپرسنلی (همکاران پیمانی کد ملی بعنوان کد پرسنلی درج شده است)

رمز عبور :سال تولد

 


شرکت داده پردازي سيمياگران - کليه حقوق اين نرم افزار براي پديدآورنده آن محفوظ است