نمايش فراخوان ارائه پيشنهاد  
تاريخ 1391/08/20
ساعت 09:51
عنوان راهكار كاهش هزينه وافزايش درآمد دانشگاه
شرح مشکل/مسأله/درخواست

بسمه تعالي

كليه همكاران گرامي مي توانند پيشنهادات وراهكارهاي خود را در زمينه كاهش هزينه ها وافزايش درآمد دانشگاه بصورت مبسوط با برآورد هزينه هاي مربوطه  وهمچنين راهكار ارتقاي فرهنگ حجاب وعفاف در سامانه  ثبت وپيگيري نمايند .

امتيازات ارائه پيشنهاد :

بهره مندي از امتياز ارزشيابي سالانه

دريافت پاداش با احتساب امتياز ارائه پيشنهاد

معادل سازي ساعات آموزشي جهت اخذ گواهينامه تخصصي /ارتقاي شغلي


 

 

شرکت داده پردازي سيمياگران - کليه حقوق اين نرم افزار براي پديدآورنده آن محفوظ است